naglowek

Pozew o rozwódAby zainicjować proces w sprawie o rozwód, jedna ze stron musi wnieść do sądu pozew o rozwód.

Pozew taki powinien zawierać dane personalne i kontaktowe obu stron wraz ze wskazaniem adresu do odbioru korespondencji. Pozew adresujemy do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. W części wstępnej pozwu należy sformułować wnioski a następnie pozew taki należy uzasadnić tzn. opisać szczegółowo dotychczasowy przebieg małżeństwa i przyczyny, z jakich związek ten nie może dalej trwać.

Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł, którą należy opłacić razem z wniesieniem pozwu i można tego dokonać w kasie sądu lub przelewem na konto sądu, ewentualnie także kupując w sądzie i nalepiając na pozwie znaczki opłaty sądowej.

Pozew należy sporządzić w 3 egzemplarzach, przy czym 2 z nich składa się w biurze podawczym lub wysyła pocztą. Trzeci egzemplarz pozostawiamy dla siebie, by nie zapomnieć, jakie wnioski i jakiej treści pozew został złożony.

W Internecie są dostępne wzory pozwów, jednakże tylko adwokat z doświadczeniem sporządzi pozew dokładnie dopasowany do danej sprawy. Każda sprawa jest indywidualna i nie ma jednego wzoru do wszystkich rodzajów spraw. Błędnie sporządzony pozew nie będzie sprawdzany ani poprawiany przez sąd i może doprowadzić do niekorzystnego zakończenia sprawy lub pominięcia istotnych rozstrzygnięć np. w sprawie mieszkania, orzeczenia eksmisji itp.

Jeśli jesteś przekonany, że nie stać Cię na zlecenie sprawy prawnikowi, pomimo wszystko zalecamy udanie się do prawnika, choćby tylko w celu sporządzenia pozwu. Prawnik przygotuje wówczas pozew i nada sprawie właściwy kierunek, pouczy Cię w niezbędnych kwestiach. Koszt pomocy w takim zakresie jest znacznie niższy i może wynosić nawet kilkadziesiąt złotych.