Jakie usługi świadczymy:

- sporządzamy pozwy o rozwód
- negocjujemy w celu uzyskania najkorzystniejszego rozwiązania
- przeprowadzamy rozwód zawsze w możliwie najkorzystniejszy sposób
- przeprowadzamy rozwód gdy jeden z małżonków jest obcokrajowcem
- reprezentujemy przed sądem I lub II instancji (zastępstwo procesowe)
- pomagamy uzyskać alimenty od współmałżonka
- udzielamy porad
- oceniamy sytuację patrząc na skutki jakie nastąpią w przyszłości

Prowadzimy również sprawy:
- o separację
- o podział majątku
- o alimenty
- związane z ustaleniem i zakresem władzy rodzicielskiej
- o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
- związane z adopcją, opieką i kuratelą
- dotyczące rozdzielności majątkowej i umów majątkowych małżeńskich