Rozwód w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

POZEW O ROZWÓD

Aby zainicjować proces w sprawie o rozwód, jedna ze stron musi wnieść do sądu pozew o rozwód. Pozew taki wnosi się do Sądu Okręgowego. Zasadniczo właściwym jest sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Jeśli więc małżonkowie zamieszkiwali wspólnie w Bydgoszczy lub podległych jej powiatach, to właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy w Bydgoszczy X Wydział Cywilny Rodzinny. Jest wielu dobrych prawników w Bydgoszczy, jednakże wielu klientów wybiera naszą kancelarię, by uniknąć np. lokalnych zawodowych powiązań.

Pozew powinien zawierać dane personalne i kontaktowe obu stron wraz ze wskazaniem adresu do odbioru korespondencji. W części wstępnej pozwu należy sformułować wnioski, a następnie pozew taki należy uzasadnić tzn. opisać szczegółowo dotychczasowy przebieg małżeństwa i przyczyny, z jakich związek ten nie może dalej trwać. 

Pozew rozwodowy podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł, którą należy opłacić razem z wniesieniem pozwu i można tego dokonać w kasie sądu lub przelewem na konto sądu, ewentualnie także kupując w sądzie i nalepiając na pozwie znaczki opłaty sądowej.
Pozew należy sporządzić w trzech egzemplarzach, przy czym dwa z nich składa się w biurze podawczym lub wysyła pocztą. Trzeci egzemplarz pozostawiamy dla siebie, by nie zapomnieć, jakiej treści pozew został złożony i jakie wnioski zawierał. 

W Internecie są dostępne wzory pozwów o rozwód, jednakże tylko adwokat z doświadczeniem sporządzi pozew dokładnie dopasowany do danej sprawy z odpowiednimi wnioskami i profesjonalnym uzasadnieniem. Podobnie jak krawiec szyje garnitur, pozew sporządzony przez adwokata będzie szyty na miarę. Taki pozew to szybsze rozpoznanie sprawy, bowiem ewentualne braki w pozwie sporządzonym we własnym zakresie skutkują zawsze wydłużeniem czasu rozpoznania sprawy. Każda sprawa jest indywidualna i nie ma jednego wzoru do wszystkich rodzajów spraw. Błędnie sporządzony pozew nie będzie sprawdzany, ani poprawiany przez sąd i może doprowadzić do niekorzystnego zakończenia sprawy lub pominięcia istotnych rozstrzygnięć np. w sprawie mieszkania, orzeczenia eksmisji itp. 

Jeśli jesteś przekonany, że nie stać Cię na zlecenie sprawy prawnikowi przyjdź do nas i przekonaj się jakie daje to korzyści. Opracowanie pozwu przez prawnika oraz uwagi i wskazówki są nieocenione. Całość skutkuje nadaniem sprawie właściwego kierunku, szybszym rozpoznaniem sprawy i uniknięciem zbędnego stresu. Koszt usług prawnika wbrew obiegowym opiniom nie jest wcale jakimś wyjątkowo dużym kosztem. Od wielu lat ceny usług prawnych nie są podwyższane.

Kontakt

Prawnik sprawy rodzinne Bydgoszcz